Nova Xunta de Governo do Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física de Galicia

 
A nova Xunta de Goberno do Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física de Galicia tomou posesión o pasado 6 de novembro na Coruña. 

O presidente saínte, José María Pazos Couto, agradeceu a todos o esforzo realizado nos últimos catro ano. Pola súa banca, o novo presidente, Xoán Rodríguez Pantín, presontou o seu equipo coa proposta para traballar arreo. A nova Xunta de Goberno está integrada por:
- Presidencia: Xoán Rodríguez Pantín
- Vicepresidencia, Xurxo Manuel Pena García
- Secretaría, Alexandre Fernández Fernández
- Vicesecetaría: José Rodríguez Fernández
- Tesourería, Carlos  Lago Fuentes.

As vogalías estarán ao cargo de: Vicente Gambau i Pinasa, Olalla Vilela Millón, Diana Varela García e Xoana Roig Regueira.

Contacto Unión Profesional de Galicia

Sede Social

Rúa do Banquete de Conxo, 6
15706 Santiago de Compostela
http://www.unionprofesionaldegalicia.org

Cómo llegar
Ver plano

Secretaría Técnica
Tel.  600 766 276
secretaria@unionprofesionaldegalicia.org

 

Gabinete de Prensa
Tel. 679 486 961
prensa@unionprofesionaldegalicia.org